Zobrazte Twitter zmínky o vašich článcích

V rubrice: Tipy & Triky | Obtížnost:

Mluví se o vašich článcích na Twitteru? Chcete ostatním ukázat, co že si to tam lide šuškají? Pak se vám bude dnešní článek hodit. Ukážeme si totiž, jak pravidelně zmínky vyhledávat a přiřazovat vašim článkům. Poté už bude na vás, kde přesně si je zobrazíte a jaký styl jim dáte.

Pro ty z vás, kteří se ve WordPressu příliš vrtat nechtějí, mám tuto funkci použitou ve formě pluginu. Stačí stáhnout twitter_mentions.zip a nainstaloval. Jednu věc, ale přeci jen budete muset udělat. Na místo, kde mají v šabloně zmínky zobrazovat vložit kód:

vypsatTweety();

A jak to vlastně celé funguje? Každou hodinu se spouští funkce nactiTwitter, která sleduje, zda jsou u jednotlivých příspěvků zmínky kontrolovány. Každý post má vlastní interval, který se počítá ve funkci nactipost. Čím novější příspěvek, tím kratší interval. U těch nejstarších je interval 2-3 dny u nejnovějších 20-30 minut.

Jednotlivé intervaly jsou zčásti náhodné, takže se zmínky nenačítají nárazově, ale postupně.

Dejte si ale pozor, staré tweety z vyhledání postupně mizí, takže se zmínky se nenaleznou zpětně. Objeví se pouze u nových článků. Jakmile ale jednou budou načteny, necachují se a už je neztratíte.

A teď samotný kód, který si můžete vložit do functions.php

<?php

add_action('nactipost_hook', 'nactipost', 10, 1);

add_action('tw_hodina', 'nactiTwitter');

function tw_cron_activation() {
  if (!wp_next_scheduled('tw_hodina')) {
    wp_schedule_event(time(), 'hourly', 'tw_hodina');
    nactiTwitter();
  }
}

add_action('wp', 'tw_cron_activation');

function searchTwitterID($id, $array) {
  $found = false;
  if ($array) {
    foreach ($array as $key => $value) {
      if ($value['id'] == $id) {
        $found = true;
        break;
      }
    }
  }
  return $found;
}

function nactipost($id) {
  global $wpdb;
  $url = get_permalink($id);
  $rozdil = time() - Date("U", strtotime($wpdb->get_var("SELECT post_date FROM $wpdb->posts WHERE ID = '" . $id . "'")));
  $hodina = 60 * 60;
  if ($rozdil < $hodina * 24)
    $cas = rand(60 * 20, 60 * 30);
  elseif ($rozdil < $hodina * 24 * 2)
    $cas = rand($hodina * 2, $hodina * 3);
  elseif ($rozdil < $hodina * 24 * 7)
    $cas = rand($hodina * 12, $hodina * 24);
  else
    $cas = rand($hodina * 48, $hodina * 72);
  if ($cas > 0)
    wp_schedule_single_event(time() + $cas, 'nactipost_hook', array('id' => $id));
  $tweets = json_decode(
      file_get_contents("http://search.twitter.com/search.json?q=" . urlencode($url) . "&rpp=100&include_entities=true&result_type=mixed")
  );
  $mentions = get_post_meta($id, 'twitterMentions', true);
  if ($tweets->results) {
    foreach ($tweets->results as $tweet) {
      $unixTime = strtotime($tweet->created_at);
      $date = date('d.m.Y H:i:s', $unixTime);
      $tweetID = $tweet->id;
      if (!searchTwitterID($tweetID, $mentions)) {
        $mentions[$unixTime] = array('id' => $tweetID, 'text' => "
          <a href='http://twitter.com/" . $tweet->from_user . "'>
          <img src='" . $tweet->profile_image_url . "' style='float: left; margin: 0 10px 10px 0'/>
          </a>
          <p>
          <strong>
          <a href='http://twitter.com/" . $tweet->from_user . "'>@" . $tweet->from_user . "</a>
          </strong>
          <em>
          (" . $date . ")
          </em>
          <br />" . twitterLinks($tweet->text) . "
          </p>
          <br />
          <div style='clear: both'></div>");
      }
    }
    ksort($mentions);
    update_post_meta($id, "twitterMentions", $mentions);
  }
}

function twitterLinks($tweetText) {
  $tweetText = preg_replace("/(http://)(.*?)/([w./&=?-,:;#_~%+]*)/", "<a href='\0'>" . ("\0") . "</a>", $tweetText);
  $matches = array();
  preg_match_all("/s*http://t.co([a-zA-Z0-9/*-_?&;%=.]*)/i", $tweetText, $matches);
  $tcoLinks = $matches[0];
  $founded = array();
  $originalLinks = array();
  foreach ($tcoLinks as $link) {
    if (!in_array($link, $founded)) {
      $original = vratTCO($link);
      $originalLinks[] = $original;
      $founded[] = $link;
    }
  }
  $tweetText = str_replace($tcoLinks, $originalLinks, $tweetText);
  $tweetText = preg_replace("(@([a-zA-Z0-9_]+))", "<a href="http://www.twitter.com/\1">\0</a>", $tweetText);
  return preg_replace('/(^|s)#(w+)/u', '1<a href="http://search.twitter.com/search?q=%232">#2</a>', $tweetText);
}

function vratTCO($url) {
  $curl = curl_init($url);
  $ch = curl_init();
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6");
  curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, true);
  $return = curl_exec($ch);
  $info = curl_getinfo($ch);
  if ($info['http_code'] == 200) {
    $url = explode("URL=http", $return);
    $url = explode(""", $url[1]);
    return "http" . $url[0];
  }
  else
    return false;
}

function nactiTwitter() {
  global $wpdb;
  foreach ($wpdb->get_results("SELECT ID
    FROM $wpdb->posts
      WHERE post_type='post' AND post_status='publish'") as $post) {
    if (!wp_next_scheduled('nactipost_hook', array('id' => $post->ID))) {
      wp_schedule_single_event(time() + rand(60 * 10, 60 * 30), 'nactipost_hook', array('id' => $post->ID));
    }
  }
}

function vypsatTweety() {
  global $post;
  $tweets = get_post_meta($post->ID, 'twitterMentions', true);
  if ($tweets) {
    echo "<h3>Zmínky na Twitteru</h3><div id='tweets'>";
    foreach ($tweets as $tweet) {
      echo "<div class='tweet'>" . $tweet['text'] . "</div>";
    }
    echo "</div>";
  }
}
?>

A jaké jsou další možnosti vylepšení? Sledovat mentions nalezených tweetů nebo je vkládat automaticky do komentářů. Určitě existují i další možnosti.

Plugin je možné stahovat přímo z repozitáře WordPressu – wordpress.org/plugins/twitter-mentions-in-posts/

V rubrice: Tipy & Triky | Obtížnost: