Widget nejaktivnějších komentátorů

V rubrice: Tipy & Triky | Obtížnost:

Co je největší odměnou pro blogera? Když někdo komentuje jeho pracně sesmolený článek. Je to opojný pocit, donutit někoho přečíst si sepsaný text a ještě ho vybičovat ke slovní reakci. Není to ale vůbec nic jednoduchého, zvlášť, když vás web není navštěvován masami. S webem zejícím prázdnotou to je těžké. Nezbývá, než potenciální komentátory nějak motivovat.

Jedním z prostředků může být i widget nejaktivnější komentátorů. Neaktivnější lidé získají odkaz na svůj blog a otevřou si tak cestu nejen pro nové návštěvníky, ale i větší úctu vyhledávačů. Dejte si však pozor, takový widget přináší i rizika. Lidé nebudou komentovat proto, že chtějí něco říct, ale kvůli zpětnému odkazu. Množství spamu tak může narůst.

A nyní již k samotnému kódu, který z databáze vybere 5 nejaktivnějších komentátorů. Z přehledů je vyškrtnut uživatel s ID 1. Tedy vy. Uznejte, že by to nebyla zrovna fér soutěž a dopřejte tu slávu i ostatním.

class nejaktivnejsi extends WP_Widget {

  function nejaktivnejsi() {
    parent::WP_Widget(false, $name = 'nejaktivnejsi');
  }

  function widget($args, $instance) {
    extract($args);
    $title = apply_filters('widget_title', $instance['title']);
    echo $before_widget;
    if ($title)
      echo $before_title . $title . $after_title;
    ?>
    <ul>
      <?php
      global $wpdb;
      foreach ($wpdb->get_results("SELECT COUNT(*) as komentaru, comment_author_url, comment_author
        FROM " . $wpdb->comments . "
          WHERE comment_approved = 1 AND user_id != 1
          GROUP BY comment_author_email
          ORDER BY komentaru DESC
          LIMIT 5") as $autor) {
        ?>
        <li><?php
      if ($autor->comment_author_url != '')
        echo "<a href='" . $autor->comment_author_url . "'>";
      echo $autor->comment_author;
      if ($autor->comment_author_url != '')
        echo "</a>";
        ?>
          komentoval <?php echo $autor->komentaru ?>x</li>
        <?php
      }
      ?>
    </ul>
    <?php
    echo $after_widget;
  }

  function update($new_instance, $old_instance) {
    $instance = $old_instance;
    $instance['title'] = strip_tags($new_instance['title']);
    return $instance;
  }

  function form($instance) {
    $title = esc_attr($instance['title']);
    ?>
    <p>
      <label for="<?php echo $this->get_field_id('title'); ?>"><?php _e('Title:'); ?></label>
      <input id="<?php echo $this->get_field_id('title'); ?>"
          name="<?php echo $this->get_field_name('title'); ?>"
          type="text"
          value="<?php echo $title; ?>" />
    </p>
    <?php
  }

}

add_action('widgets_init', create_function('', 'return register_widget("nejaktivnejsi");'));
V rubrice: Tipy & Triky | Obtížnost: