Shortcode pro načítání dat z CSFD.cz

V rubrice: Tipy & Triky | Obtížnost:

Pokud na WordPressu chcete zobrazovat hodnocení jednotlivých filmů z csdf, případně nějaké údaje, bude se vám jistě hodit tento jednoduchý shorcode. Načte data z API, nacachuje a zobrazí. Jednoduché a prosté.

Nedávno jsem narazil na velice zajímavé API, které tahá data přímo z csfd.cz a dokáže je v krásném nejkrásnějším JSONu zobrazit. A co bych to nebyl já, kdybych toho nevyužil ke krásnému příkladu, jak využít WordPress a jeho shorcode.

V příkladu budu využívat pouze API, které stahuje informace o filmech, ale určitě vám nebude nic bránit v tom, abyste si kód upravili tak, aby například zobrazil vyhledávání či informace o uživatelích. Už jednou jsem řešil něco podobného. Pomocí APIčka jsem napojil kurz české koruny. Nyní se naopak obejdu bez cronu a výsledky nebudu ukládat do options, ale pouze je vložím do cache. API je omezeno 20 requesty za minutu, takže to bude třeba.

Začnu s funkcemi, pomocí kterých načtu data z API a uložím je do cache:

function requestMovie($id)
{
  $baseUrl = 'http://csfdapi.cz/movie/';
  $url = $baseUrl . $id;

  if(!($content = @file_get_contents($url))) {
    return null;
  }

  $object = json_decode($content);

  // check if film was loaded
  if(!isset($object->plot)) {
    return null;
  }

  return $object;
}

function getMovie($id)
{
  // set cache variable
  $cacheKey = 'moviex/' . $id;

  // check if movie is in cache, if so, just load it
  if($movie = get_transient($cacheKey)) {
    return $movie;
  }

  // request movie from API
  if ($movie = requestMovie($id)) {

    // set response to cache
    set_transient($cacheKey, $movie, 60 * 60 * 24);

    return $movie;
  }

  // if request failed, return null
  return null;
}

Funkce set_transient a get_transient data cachují pouze uložením do databáze. Jediný rozdíl oproti funkcím set_option a get_option je, že se jim dá nastavit omezená délka trvání. Ve scriptu mám nastaveno, že cache jednotlivých filmů se obnoví za 24 hodin.

A teď už jen velmi jednoduchý script pro zapracování do shorcode.

function csfd_fce($atts) {

  $attrMap = [
    'id' => null,
    'key' => null,
    'secundary' => null,
    ];

  extract(shortcode_atts($attrMap, $atts));

  if ($id == null) {
    return 'Chybí id.';
  }

  if ($key == null) {
    return 'Chybí klíč.';
  }

  $show = getMovie($id)->$key;

  if (is_array($show)) {
    return join(', ', $show);
  }

  if (is_object($show)) {
    return $show->$secondary;
  }

  return $show;
}
 
add_shortcode('csfd-movie', 'csfd_fce');

Shorcode má celkem tři parametry. Dva základní: Id pro identifikační číslo filmu (na csfd ho vidíte v url) a key, kterým určíte, kterou informaci chcete načíst. Jejich seznam si najděte v dokumentaci APIčka. Poslední, volitelný parametr secondary slouží vypsání vrácené části objektu. Viz. v příkladu dole vypsání anglického názvu.

Všimněte si také, že pokud atribut vrací array, na web se pak vypíšou hodnoty oddělené čárkou.

A jak může vypadat konkrétní použití? Třeba takto:

Film Atlas mraků, byl natočen v roce [csfd-movie id="290326" key="year"] a jeho stopáž je [csfd-movie id="290326" key="runtime"]. Jeho aktuální hodnocení je [csfd-movie id="290326" key="rating"]%. Patří mezi žánry: genres [csfd-movie id="290326" key="genres"] Jeho anglický název je:  [csfd-movie id="290326" key="names" secondary="en"]

API bohužel není úplně nejstabilnější. Občas se stává, že neodpoví, takže není určené pro produkční prostředí. A kdyby se do toho ještě pustili právníci …no škoda mluvit.

V rubrice: Tipy & Triky | Obtížnost: