Odstranění formátování

V rubrice: Tipy & Triky | Obtížnost:

Automatické formátování, které WordPress provádí při úpravě v Editoru, jak pod záložkou HTML je dvousečná zbraň. Při psaní článků hodně pomáhá, protože stačí udělat mezeru a hle, máme tu nový odstavec. Někdy ale automatický formátovač postihne amok a náš zamýšlený kód předělá k obrazu svému, který se vůbec neshoduje s původním plánem.

Existují sice pluginy, které výše zmíněný problém natvrdo odstraní, ale zase na druhou stranu přicházíme o veškerý komfort. Po dnešním návodu pochopíte, že můžete mít obojí.

Nejdříve do souboru šablony function.php vložíme následující kód:

function my_formatter($content) {
  $new_content = '';
  $pattern_full = '{([raw].*?[/raw])}is';
  $pattern_contents = '{[raw](.*?)[/raw]}is';
  $pieces = preg_split($pattern_full, $content, -1, PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE);
  $matches = array();
  foreach ($pieces as $piece) {
    if (preg_match($pattern_contents, $piece, $matches)) {
      $new_content .= $matches[1];
    } else {
      $new_content .= wptexturize(wpautop($piece));
    }
  }

  return $new_content;
}

remove_filter('the_content', 'wpautop');
remove_filter('the_content', 'wptexturize');

add_filter('the_content', 'my_formatter', 99);

Pomocí značek [raw] a [/raw] pak v příspěvcích definujeme oblast, kde automatické formátování nemá být použito. Uvedené řešení jsem čerpal z webu Wprecipes

V rubrice: Tipy & Triky | Obtížnost: