Jak nahrát do šablony plugin bez instalace

V rubrice: Tipy & Triky | Obtížnost:

Ač jste o tom možná neslyšeli, tak většinu pluginů lze bez používat bez jakékoliv instalace. Neliší se totiž od kódu používaného v šablonu. Samozřejmě že jsou i případy, kdy to nejde. Obecně by se dalo říct, že tento způsob je vhodný jen pro malé pluginy, protože s většími je velká šance, že se vyrojí velké množství chyb. Tento způsob používání totiž není WordPressem podporován a ani nebude.

Problémy nastávají například v případě, kdy je třeba vytvářet nové tabulky v databázi. Ty se tvoří v okamžiku instalace pluginu a to funkcí register_activation_hook(). Je třeba jí nahradit after_setup_theme(). Není to ovšem jediný možný zdroj potíží. Některé další funkce budou vracet špatné údaje – např. plugins_url() vrací chybnou url. Je tedy nutné upravit všechny cesty.

Zvažte jestli opravdu potřebujete plugin využívat bez instalace a následně vyzkoušet, jestli vše běží bez komplikací.

A jak tedy na to? Nakopírujte do adresáře vaší šablony plugin a editujte soubor functions.php. Do něhož vložte následující řádek:

include("nazev_pluginu/nazev_pluginu.php");

Ne vždy se hlavní php soubor jmenuje stejně jako složka, v tom případě je nutné ho najít. Měl by začínat řádkem podobnému tomuto: Plugin Name: Název pluginu

Pamatujte rovněž, že takto použitý plugin se nebude aktualizovat, což může být jak výhoda, tak i nevýhoda.

V rubrice: Tipy & Triky | Obtížnost: